پرداخت از طریق واریز وجه به حساب برفاب

لطفا پس از واریز وجه به حساب، حتما اطلاعات زیر را وارد نمایید تا سفارش شما ثبت نهایی کردد و در غیر این صورت سفارش شما در حالت ثبت نشده باقی می ماند

لطفا اطلاعات را دقیقا مطابق با فیش بانکی وارد نمایید

در روز های آتی پس از واریز وجه به حساب برفاب می توانید با مراجعه به منوی خرید در صفحه اصلی وبسایت مجددا به این بخش آمده و فرایند خرید خود را تکمیل نمایید.