2 مرداد 1398

بازدید سفیر کشور تاجیکستان از مجموعه برفاب

در پاییز 1397 با توجه به استراتژی کلان و بلندمدت پیش رو برفاب و استراتژی مدیریت بازاریابی و صادرات برفاب مبنی بر گسترش بازار و کانال های توزیع، برند برفاب افتخار حضور در چند بازار و کشور جدید را کسب کرده است که از جمله آنها می توان… ادامه »بازدید سفیر کشور تاجیکستان از مجموعه برفاب