10% تخفیف
بخاری برقی فن دار مدل QH-2500
4,128,440 ریال 3,715,596 ریال
5% تخفیف
بخاری برقی فن دار مدل QH-3000
8,944,954 ریال 8,497,706 ریال
جاروبرقی مدل VC3500
5% تخفیف
جاروبرقی مدل VC3500
12,064,220 ریال 11,461,009 ریال
جاروبرقی مدل VC4200جاروبرقی مدل VC4200 از زوایه بغل
5% تخفیف
جاروبرقی مدل VC4200
20,871,560 ریال 19,827,982 ریال
فریزر صندوقی مدل CF-220Lفضای داخلی فریزر صندوقی مدل CF-220L
5% تخفیف
فریزر صندوقی مدل CF-220L
60,917,431 ریال 57,871,560 ریال
فریزر صندوقی مدل CF-310Lفریزر صندوقی مدل CF-310L از نمای روبرو
5% تخفیف
فریزر صندوقی مدل CF-310L
65,917,431 ریال 62,621,560 ریال
تنظیم درجه یخچال فریزر مدل 30-70
5% تخفیف
یخچال فریزر مدل 70-30
59,633,028 ریال 56,651,376 ریال
درباره قرمز در برفاب بیشتر بخوانید