23 بهمن 1397

برفاب سفیر صنعت و اقتصاد ایران

برفاب به عنوان سفیر صنعت و اقتصاد کشور در صنت لوازم خانگی در اجلاس ایران و آفریقا برگزیده شد برفاب به عنوان سفیر صنعت و اقتصاد کشور در صنت لوازم خانگی در اجلاس ایران و آفریقا برگزیده شد. اتاق بازرگانی ایران در مرداد ماه سال جاری جهت ایجاد… ادامه »برفاب سفیر صنعت و اقتصاد ایران