13 تیر 1398

کارگاه آموزشی آشنایی با محصولات برفاب

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با محصولات برفاب

در خرداد ماه سال جاري با هدف بهبود کيفيت فرآيند ارتباط با مشتريان برفاب، با برگزاري دو دوره کارگاه آموزشي براي کارشناسان واحد ارتباط با مشتريان، کوشيديم تا تسلط آنها بر محصولات را در فرآيند خدمات پس از فروش افزايش دهيم.   در بازار رقابتي امروز، اهميت مديريت… ادامه »برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با محصولات برفاب