8 شهریور 1398

هفدهمین نمایشگاه لوازم خانگی یزد

یزد شهری با یک میلیون نفر جمعیت و تاریخی بیش از 2000 سال است. شهر شیرینی و ترمه، شهر دوچرخه، شهر بادگیر ها و معماری اصیل ایرانی، شهرخشت و باغ ها، شهر مسجد ها و آرامش، شهر زرتشتیان و یکی از قطب های پزشکی ایران که برای 24… ادامه »هفدهمین نمایشگاه لوازم خانگی یزد