فرم نظرسنجی محصول – شرکت برفاب

  آيا برفاب را به سايرين توصيه مي كنيد؟

  از هریک از ویژگی های زیر تا چه حد رضایت دارید؟

  كارايي و عملكرد محصول

  شكل ظاهري

  رنگ آميزي

  بي سروصدا بودن محصول

  راحتي كار با محصول (1 ماه پس از استفاده)

  كيفيت بسته بندي (از نظر زيبايي و استحكام)

  دفترچه راهنما و برچسب هاي محصول (از نظر مناسب بود جهت درك و استفاده)

  مسلط بودن سرويس كار در انجام كار

  رعايت نظافت توسط سرويس كار

  مراجعۀ به موقع سرويس كار

  نحوۀ برخورد سرويس كار

  در هنگام انتخاب محصول، کدام یک از موارد زیر بیشتر مورد توجه بوده است ( حداکثر دو مورد انتخاب شود)